Tuesday، 2015 ژوئن 16

سال با صدای بلند بعد از تعطیلات و از نمی تواند باقی بماند وجود دارد آغاز شده، بازار و slided پایین و از رفت و دوباره. این کار طول می کشد نبوغ نمی به شکل که ما یک بازار خنثی وری با فشار و نیش ترمزی میزند به هر دو طرف و نه گاو و یا خرس داشتن کنترل. آن [...]

عکس: اوباما، رئیس جمهور منتخب AP در 44 توریم رئیس جمهور ایالات متحده سوگند یاد کرد. چه تاریخی روز برای ما و تمام جهان. پسر نسل اول مهاجر کنیایی اوباما اولین افریقایی آمریکایی به رئیس جمهور ایالات متحده در کل تاریخ آن است. این شده است بسیار تاریخی [...]

تعطیلات بیش از و ما را به کار در ژانویه 5 سال 2009. در طول تعطیلات ما معاملات ما در تعطیلات به حال و سود مناسب و معقول در WALMART و AAPL تمام داده شده در منطقه مشترک عضو رسید. ما هنوز یک معامله در WALMART که باید این هفته امیدوارم با profits. همه در همه بازارهای منقضی مجبور [...]