Friday، 2015 ژانویه 23

clip0049.avi


چگونه به بازار سهام زمان، گزینه ها و ETF.

حرف دلتو بزن

به ما بگویید چه فکر می کنید ...
و آه، اگر می خواهید با pic برای نشان دادن نظر خود، به دریافت آواتار !

CAPTCHA Image
تصویر تازه کردن
*