Tuesday، 2015 ژانویه 27

GOOG الگوهای نمودار

سهام در طیف تثبیت طولانی مدت بوده است از سال 2008. به تازگی از حد بالاتر در 650ish و یا پس شکست. در حال حاضر تان شدیدا در بالای نشان دهنده بلند گو حرف زدن الگوی نمودار که می تواند به قیمت های پایین تر منجر شود. این بدان معناست که GOOG بازگشت به کانال اینجا شیرجه رفتن و رفتن وری و یا به آن، تلاش دیگری را به گذشته سقف فوقانی در حال حاضر در 675. برگزار سهام نیاز را از 680 به منظور متقاعد کردن خریداران صعودی اینجا دریافت کنید. نگاهی به و نظرات خود را. برای بزرگنمایی کلیک کنید نمودار:

حرف دلتو بزن

به ما بگویید چه فکر می کنید ...
و آه، اگر می خواهید با pic برای نشان دادن نظر خود، به دریافت آواتار !

CAPTCHA Image
تصویر تازه کردن
*