יום רביעי, פבואר 4, 2015

מרווח אשראי הוא אסטרטגיה סיכון מוגבלת. הסיכון שלך הוגדר מראש והגמול שלך מוגבל. מפזר הוא סוחר aversed סיכון שמשתמש הסתברויות להרוויח מהשווקים. מרווח אשראי הוא אשראי נטו לחשבון שלך שיש בו קונה אופציה אחת ומכירת אופציה נוספת במימוש שונה. אפשרות [...]