จันทร์มีนาคม 2, 2015

ดัชนีการซื้อขายตัวเลือก

ตัวเลือกดัชนีซื้อขายเครดิตการแพร่กระจายกระจายเครดิตถูกสร้างขึ้นโดยใช้โทรหรือทำให้หรือการรวมกันของทั้งสอง มีการเปลี่ยนแปลงหลายกระจายเครดิต การแพร่กระจายเครดิตมักจะแพร่กระจายในแนวตั้ง มันเป็นกลยุทธ์การซื้อขายตัวเลือกในการที่คุณจะซื้อตัวเลือกในหุ้นหรือดัชนีทั้งสายหรือ [... ]