Thứ Bảy 22 Tháng 11, 2014

Forex Club ngày 31 tháng 7


Remi Blaire cho các cập nhật hàng ngày trên thị trường ngoại hối từ các sàn chứng khoán New York. USD giảm so với đồng EUR, JPY. Q2 Mỹ GDP giảm 1%, trong khi chi tiêu tiêu dùng giảm 1,2%. Triển Zero Spread và Pay Ủy ban Chỉ Khi bạn lợi nhuận tại www.fxclub.com

Xem bài đầy đủ về Chiến lược giao dịch ngoại tệ

Các trang web liên quan

Nói chuyện của bạn

Hãy cho chúng tôi những gì bạn đang suy nghĩ ...
và oh, nếu bạn muốn có một pic để hiển thị với bình luận của bạn, hãy lấy một gravatar !

CAPTCHA Image
Làm mới hình ảnh
*