Thứ ba 3 tháng hai, 2015

Cổ phiếu Ngày giao dịch - 19 tháng tám 2008


Harvey Walsh của www.daytradingfreedom.com nghề cổ phiếu nasdaq (ngày giao dịch) sống. Tháng Tám là một tháng im lặng trong kinh doanh chứng khoán, mà làm cho nó một thời điểm lý tưởng để bắt đầu nếu bạn chỉ mới bắt đầu trong kinh doanh chứng khoán.

Nói Lên Suy Nghĩ Của Bạn

Hãy cho chúng tôi những gì bạn đang suy nghĩ ...
và oh, nếu bạn muốn có một pic để hiển thị với bình luận của bạn, hãy lấy một gravatar !

CAPTCHA Image
Làm mới hình ảnh
*