Thứ Hai 2 tháng 3, năm 2015

Cách tốt nhất để xử lý lợi nhuận từ kinh doanh chứng khoán cho các mục đích thuế là gì?

Đây là năm đầu tiên mà bạn đã thay đổi rất nhiều và tôi tự hỏi những gì? L là cách tốt nhất để xử lý các gánh nặng thuế và các c? Tính toán thuế thực tế?

Comments

One Response to "cách tốt nhất để xử lý lợi nhuận từ kinh doanh chứng khoán cho các mục đích thuế là gì?"
  1. Ông X cho biết:

    Bạn nên đặt ra lợi nhuận với cách rộng phát sinh khác mà bạn thích nhiên liệu và chi phí đi lại.

Nói Lên Suy Nghĩ Của Bạn

Hãy cho chúng tôi những gì bạn đang suy nghĩ ...
và oh, nếu bạn muốn có một pic để hiển thị với bình luận của bạn, hãy lấy một gravatar !

CAPTCHA Image
Làm mới hình ảnh
*